Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Cylinder tính công thức lượng

Xi lanh công thức lượng máy tính cho phép bạn tìm thấy một khối lượng của xi lanh, theo công thức, sử dụng chiều cao và cơ sở bán kính của hình trụ.

Nhập bán kính đáy và chiều cao của hình trụ

Bán kính cơ sở:
Chiều cao:

Khối lượng của một xi lanh

Xi lanh là cơ bản hình học đường cong, bề mặt được hình thành bởi các điểm tại một khoảng cách cố định từ một đường thẳng cho trước, các trục của hình trụ.

Công thức cho khối lượng của một xi lanh:

Công thức cho khối lượng của một xi lanh, Trong đó R - bán kính cơ sở, h - Chiều cao của một cilinder