Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Cube tính công thức lượng

Cube công thức lượng máy tính cho phép bạn tìm thấy một khối lượng của một khối lập phương, theo công thức, sử dụng chiều dài của cạnh hình khối của.

Nhập độ dài của một cạnh (H):

Khối lượng của một khối lập phương

Cube là một hình dạng hình học ba chiều bao quanh bởi sáu mặt vuông, mặt hoặc hai mặt, với ba cuộc họp tại mỗi đỉnh.
Công thức cho khối lượng của một khối lập phương: V = H3,
V - Thể tích của một khối lập phương, H - chiều dài của cạnh