Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Công cụ tìm mã bưu chính

Tìm ra một mã bưu điện trong bất kỳ khu vực, thành phố, làng của thế giới bởi các địa chỉ chính xác và đường phố.
Để tìm một mã bưu điện, nhập một địa chỉ có thể có của một vị trí trong định dạng: quốc gia, thành phố, đường phố, số nhà, ví dụ như: Hoa Kỳ, New York, West 100th Street, 319
 
Hoặc kiểm tra địa chỉ trên bản đồ và nhấp vào nút bên dưới