Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Cone tính công thức lượng

Cone công thức lượng máy tính cho phép bạn tìm thấy một khối lượng của hình nón, theo công thức, sử dụng chiều cao và cơ sở bán kính của hình nón.

Nhập bán kính đáy và chiều cao của một hình nón

Bán kính cơ sở:
Chiều cao:

Khối lượng của một hình nón

Một hình nón là một hình dạng hình học ba chiều mà thon trơn tru từ một căn cứ phẳng đến một điểm được gọi là đỉnh hoặc đỉnh.
Công thức cho khối lượng của một hình nón: Công thức cho khối lượng của một hình nón,
R - bán kính cơ sở, h - Chiều cao của một hình nón