Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Chu vi của một hình chữ nhật, chu vi tính công thức

Chu vi của một hình chữ nhật, chu vi công thức tính cho phép bạn tìm được một chu vi của một hình chữ nhật, theo công thức, sử dụng chiều dài của hai bên hình chữ nhật.
a:   b:  

Chu vi của một hình chữ nhật

Hình chữ nhật là một tứ giác có bốn góc vuông. Công thức cho chu vi của một hình chữ nhật: P=2(a+b),
trong đó a, b - hai mặt của một hình chữ nhật