Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Chu vi của một hình bình hành, chu vi tính công thức

Chu vi của một hình bình hành, chu vi công thức tính cho phép bạn tìm được một chu vi của hình bình hành, theo công thức, sử dụng chiều dài của hai bên bình hành.
a:   b:  

Chu vi của một hình bình hành

Bình hành là một tứ giác có hai cặp cạnh song song. Công thức cho chu vi của một hình bình hành: P=2(a+b),
trong đó a, b - hai mặt của một hình bình hành