Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Chữ Nga phiên âm

Phiên âm trực tuyến của các từ tiếng Nga sang tiếng Anh và ngược lại, phiên âm của tên và họ.
Bản văn: