Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính rượu

Rượu máy tính cho phép bạn để tính toán mức độ nồng độ cồn trong máu ở phụ thuộc vào số lượng và loại rượu say, tình dục của bạn, trọng lượng, và bao nhiêu thời gian đã trôi qua sau khi uống rượu. Ngoài ra rượu tính để cho bạn biết nếu bạn có thể lái một chiếc xe với nồng độ cồn trong máu nhất định ở các nước khác nhau.

Bao nhiêu bạn đã uống rượu?

1.
%
2.
%
3.
%
Bạn là:
Cân nặng của bạn:         khác
Nhiều giờ trôi qua:                 khác h
Quốc gia:
Nội dung Blood rượu hoặc nồng độ cồn trong máu (BAC) là nồng độ cồn trong máu. Nó thường được đo như là khối lượng trên khối lượng. Rượu tính cho một tính toán gần đúng, nồng độ rượu trong máu thực tế của bạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố bổ sung, như di truyền, sức khỏe cá nhân, và tiêu thụ thực phẩm gần đây.