Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Buộc máy tính định nghĩa tăng tốc hàng loạt

Lực lượng nghĩa tăng tốc hàng loạt máy tính cho phép bạn để tính toán lượng vật lý như lực lượng, khối lượng, khả năng tăng tốc của một đối tượng, và sự phụ thuộc của họ từ mỗi khác.

Tính toán lực lượng, khối lượng hoặc tăng tốc?

     
Thánh Lễ (m): Kilôgam
Gia tốc (a): m / s 2
Lực lượng — là một ảnh hưởng xu hướng thay đổi chuyển động của các cơ quan, tạo ra chuyển động hoặc căng thẳng trong cơ thể văn phòng phẩm. F = m * a - Lực lượng được tính bằng cách nhân khối lượng của cơ thể và tăng tốc của nó.