Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

BMR tính

Bón lót tính tỷ lệ trao đổi chất cho phép bạn để tính toán tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của bạn, đó là lượng calo mà cơ thể bạn đốt cháy trong lúc nghỉ ngơi trong một môi trường trung lập ôn đới.

Nhập các thông số cơ thể của bạn để tính toán BMR

Giới tính:
Tuổi tác: Năm
Cân nặng:    
Chiều cao:
 
Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (hoặc BMR) là số lượng calo bạn sẽ đốt cháy trong một ngày nếu bạn đã không hoạt động và ở lại trên giường cả ngày và năng lượng của bạn sẽ chỉ được sử dụng để duy trì cơ quan quan trọng của bạn, bao gồm não, tim, phổi, hệ thần kinh, cơ bắp và khác.